Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO SỐ 3 CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 23/11/2022 VỀ TÌNH HÌNH NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ BẮC NINH

Ngày đăng: 23/11/2022
Tóm tắt:

THÔNG BÁO SỐ 3 CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 23/11/2022 VỀ TÌNH HÌNH NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ BẮC NINH

Nội dung:

Sau khi HĐHNVN đã gửi công văn số 20/2022/HNHNVN ngày ngày 2 tháng 10 năm 2022 tới ông Nguyễn Anh Tuấn Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh và bà Nguyễn Hương Giang Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kháng nghị tỉnh Bắc Ninh thu hồi quyết định cấp đất và đình chỉ xây dựng Nhà Thờ Tổ Họ Nguyễn Việt Nam đang xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh. Ngày 24/10/2022 HĐHNVN đã nhân được công văn số 361A CV/BNCTU của Ban Nội Chính Tỉnh Ủy tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý khiến nghị của Hội người họ Nguyễn Việt Nam (nay là Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam) trong đó có nêu Ban Nội chính Tỉnh ủy sau khi xem xét đã chuyển đến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo giải quyết trước ngày 02/12/2022 và trả lời Hội người họ Nguyễn Việt Nam.

Ngày 22/11/2022 chúng tôi nhận được cuộc điện thoại từ Thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh. Trong nội dung cuộc điện thoại có hỏi HĐHNVN đã nhận được Quyết định thu hồi Quyết định số 100/QĐ –UBND ngày 9/4/2020 của UBND huyện Thuân Thành về việc giao đất cho Cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam để xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn  tại thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chưa? Chúng tôi đã trả lời là chưa và thực tế HĐHNVN chưa nhận được văn bản nào của UBND huyện thuận Thành về việc thu hồi đất này, ngay cả công văn đình chỉ xây dựng. Tiếp theo đó Thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh có gửi cho HĐHNVN bản Scan quyết định số 2105/QD-UBND ngày 22/9/2022 về việc thu hồi Quyết định số 100/QĐ –UBND ngày 9/4/2020 của UBND huyện do ông Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thược ký.

Theo ý Thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh việc đòi lại quyền lợi của HĐHNVN là đi từ UBND huyện Thuận Thành – nơi đã có Quyết định giao đất cho Cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam để xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn đến này do việc đình chỉ xây dựng và thu hồi lại Quyết định do chính UBND huyện Thuận Thành cấp và đã gây ra sự thiệt hại này. Nếu việc giải quyết của UBND huyện chưa thỏa đáng HĐHNVN sẽ làm đơn khiếu nại lên Tỉnh và có khuyên chúng ta nên thương lượng hợp tình hợp lý để tránh đưa ra Tòa án trong việc kiện tụng.

Qua sự việc trên, một lần nữa cho thấy UBDN huyện Thuận Thành đã rất không nghiêm chỉnh về việc thông báo cho HĐHNVN là đương sự trong vấn đề đất đai này. Trong Quyết định số 2105/QD-UBND ngày 22/9/2022 đã nêu rõ nơi nhận như điều 2 tức là có Hội người họ Nguyễn Việt Nam.

Sự việc này HĐHNVN còn phải kiên trì đấu tranh cho lẽ phải phải được thực thi. Chúng ta cũng không còn tiếc gì mảnh đất mà theo Quết định số 100/QĐ –UBND ngày 9/4/2020 của UBND huyện Thuận Thành giao cho Cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam để xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn  tại thôn Á Lữ,Bắc Ninh. Chúng ta sẽ có đất nơi khác để xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam, nhưng chúng ta phải đòi lại những gì mà UBND huyện Thuận Thành và tỉnh Bắc Ninh đã gây hại cho chúng ta cả về thời gian, tiền của công sức mà chúng ta đã bỏ ra chỉ vì sự không nhất quán trước sau của một chính quyền mà chúng ta đã tin tưởng.

Họ Nguyễn Việt Nam là trên hết! HĐHNVN sẽ làm hết sức mình cho công việc này. Mong bà con họ Nguyễn trên toàn quốc và trên thế giới hãy ủng hộ và tin tưởng ở chúng tôi.

  Việc giải quyết này chắc không thể nhanh được. Có gì chúng tôi sẽ ra thông báo tiếp theo.

Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, an khang!

Hà Nội, ngày 23/11/2022

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm


Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh