Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO SỐ 4 CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 25/11/2022 VỀ TÌNH HÌNH NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ BẮC NINH

Ngày đăng: 25/11/2022
Tóm tắt:

THÔNG BÁO SỐ 4 CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 25/11/2022 VỀ TÌNH HÌNH NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ BẮC NINH

Nội dung:

Ngày 24/11/2022 HĐHNVN đã nhận được giấy mời số 264/GMTrTNV2 ngày 24/11/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra rà soát đơn của Hội người họ Nguyễn Việt Nam  theo công văn 3415 UBND-TNMT ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xem xét đề nghị của Hội người họ Nguyễn Việt Nam.

    1. Nội dung làm việc:

     - Làm rõ nội dung của Hội người họ Nguyễn Việt Nam

     - Làm việc xem xét nội dung đơn kiến nghị của Hội người họ Nguyễn Việt Nam và một số nội dung khác có liên quan

2. Thành phần tham dự gồm có:

    - Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, Lãnh đạo Thanh tra và phòng nghiệp vụ 2

    - Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, lãnh đạo Sở và bộ phận có liên quan

    - UBND huyện Thuận Thành: Chủ tịch UBND và các bộ phận có liên quan

    - UBND xã Đại Đồng Thành:  Chủ tịch UBND và các bộ phận có liên quan

    - Hội người họ Nguyễn Việt Nam: Chủ tịch và các bộ phận có liện quan

    3. Thời gian 14h ngày 29/11/2022

Vậy HĐHNVN ra thông báo này để toàn thể các thành viên là người họ Nguyễn Việt Nam biết và ủng hộ HĐHNVN trong cuộc họp ngày 29/11/2022. Chúng tôi cũng mong các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh giải quyết vụ việc Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ Bắc Ninh mà chúng tôi đã  làm công văn khiếu nại lên Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Ninh một cách thấu tình đạt ý.

Chúc các Quí vị khỏe anh khang!

Hà Nội, ngày 25/11/2022

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh