Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHÀ TRÚNG THẦU ĐÚC TƯỢNG CỦA NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ, BẮC NINH ĐÃ TIẾP THU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ ĐỘ DÀY CỦA CÁC BỨC TƯỢNG NHỎ

Ngày đăng: 18/11/2020
Tóm tắt:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHÀ TRÚNG THẦU ĐÚC TƯỢNG CỦA NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ, BẮC NINH ĐÃ TIẾP THU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ ĐỘ DÀY CỦA CÁC BỨC TƯỢNG NHỎ

Nội dung:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHÀ TRÚNG THẦU ĐÚC TƯỢNG CỦA NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ, BẮC NINH ĐÃ TIẾP THU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ ĐỘ DÀY CỦA CÁC BỨC TƯỢNG NHỎ

 Phương châm của nhà trúng thầu đúc tượng cho Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh là sức bền của tượng và tượng phải được bảo hành vĩnh viễn, điều này cũng đã được nhất trí của HĐHNVN, nhà tài trợ và đã được ghi trong hợp đồng. Tuy nhiên sau khi nhận được sự góp ý của một số chuyên gia về đúc tượng bằng đồng và của HĐ, nhà trúng thầu đã có sự điều chỉnh về độ dày của 5 pho tượng nhỏ, mỗi pho bớt đi 100 kg, như vậy 5 pho tượng sẽ bớt đi 500 kg và tổng trị giá sẽ bớt đi 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Ngoài ra HĐ và Nhà tài trợ yêu cầu phải dựng được hình ảnh 3D của toàn bộ khung cảnh các Ban thờ để trình duyệt lần nữa trước khi vào làm mẫu và đúc tượng.

HĐHNVN hoan nghênh những ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn và sự tiếp thu của nhà trúng thầu.

Hà Nội, ngày 18/11/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm   

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh