Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SƯU TẦM TƯ LIỆU CHO CHỦ ĐỀ KẾT NỐI DÒNG HỌ TRONG BẢO TÀNG CÁC DÒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 30/05/2020
Tóm tắt:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SƯU TẦM TƯ LIỆU CHO CHỦ ĐỀ KẾT NỐI DÒNG HỌ TRONG BẢO TÀNG CÁC DÒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SƯU TẦM TƯ LIỆU CHO CHỦ ĐỀ KẾT NỐI DÒNG HỌ TRONG BẢO TÀNG CÁC DÒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Để phục vụ cho chủ đề kết nối dòng họ trong bảo tàng các dòng họ Nguyễn Việt Nam Ban xây dựng nội dung bảo tàng của HĐHNVN ra thông báo với toàn thể con dân họ Nguyễn trong và ngoài nước về việc sưu tầm các tư liệu về chủ đề này.

Sau đây là một số nội dung thông tin, thông tin, hiện vật, hình ảnh chính dự kiến sưu tầm để đưa vào bảo tàng:

1. Dòng họ: vị dụ họ Nguyễn Duy ở thôn X, xã Y,huyện X,tỉnh Q. Nhà thờ tổ gốc ở đâu?

2. Nơi xuất phát của cụ Tổ: làng, thôn, xã (phường), huyện (Quận), tỉnh (thành phố). Các câu chuyện về nguồn gốc tổ họ.

3. Đến năm 2020 là có bao nhiêu đời.

4. Các chi nhánh lan tỏa ra các địa phương khác

5. Các danh nhân nổi tiếng (nếu có), những danh nhân nên có tóm tắt về sự nghiệp

6.Gia phả xưa và nay (bản chữ Hán, chữ Việt, bản in, chép tay hay scan hay files mềm)

7.Sắc phong (bản chữ Hán, chữ Việt, scan hay files mềm)

8.Phả hệ các đời (bản chữ Hán, chữ Việt, scan hay files mềm)

9.Hình ảnh nhà thờ họ (bên trong và ngoài) qua các thời kỳ lịch sử

10.Chân dung vẽ, ảnh các danh nhân, những người nổi tiếng, có công lao, uy tín với đất nước, quê hương, dòng họ; ảnh hoạt động của họ; các sách, bài báo của họ, về họ

11.Hình ảnh hoạt động, sinh hoạt như giỗ, lễ tế tổ... của dòng họ

12.Thông tin về điện thoại, email., web của dòng họ, Địa chỉ của đại diện dòng họ

Các tư liệu này xin gửi qua Email: nguyenkiem45@gmail.com

Những tư liệu này chúng tôi sẽ biên tập để đưa vào trưng bày trong Bảo tàng các dòng họ Nguyễn Việt Nam

Rất mong bà con hưởng ứng

Trân trọng cảm ơn bà con họ Nguyễn Việt Nam

HĐHNVN xin trân trong cảm ơn những góp ý của ông PGS. Ts. Nguyễn Văn Huy

Kính chúc ông luôn khỏe!

Hà Nội, ngày 30/5/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm


Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh