Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SƯU TẦM TƯ LIỆU CHO CHỦ ĐỀ KẾT NỐI DÒNG HỌ TRONG BẢO TÀNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 29/05/2020
Tóm tắt:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SƯU TẦM TƯ LIỆU CHO CHỦ ĐỀ KẾT NỐI DÒNG HỌ TRONG BẢO TÀNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

Để phục vụ cho chủ đề kết nối dòng họ trong bảo tàng họ Nguyễn Việt Nam Ban xây dựng nội dung bảo tàng của HĐHNVN ra thông báo với toàn thể con dân họ Nguyễn trong và ngoài nước về việc sưu tầm các tư liệu về chủ đề này.

Sau đây là mẫu sưu tầm (Dự kiến) để đưa vào bảo tàng

1. Dòng họ: vị dụ họ Nguyễn Duy

2. Nơi xuất phát của cụ Tổ: làng, thôn, xã (phường), huyện (Quận), tỉnh (thành phố)

3. Đến năm 2020 là có bao nhiêu đời

4. Các chi nhánh lan tỏa ra các địa phương khác

5. Các danh nhân nổi tiếng (nếu có), những danh nhân nên có tóm tắt về sự nghiệp

Các tư liệu này xin gửi qua Email: nguyenkiem45@gmail.com

Những tư liệu này chúng tôi sẽ biên tập để đưa vào trưng bày trong Bảo tàng họ Nguyễn Việt Nam

Rất mong bà con hưởng ứng

Trân trọng cảm ơn bà con họ Nguyễn Việt Nam

Hà Nội, ngày 28/5/2020

TM/HĐHNVN

Chủ tịch

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

 

 

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh