Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ngày 26 tháng 9 năm 2019

Ngày đăng: 26/09/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày 26 tháng 9 năm 2019

Nội dung:

CÔNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM tiền thân là Hội người họ Nguyễn Việt Nam xin thông báo hiện đã có tổ chức họ Nguyễn cũng lấy danh nghĩa Hội họ Nguyễn Việt Nam để tạo sự giống như Hội người Nguyễn Việt Nam của chúng ta, một hình thức ngụy tạo để đánh lừa cảm giác nhằm kêu gọi mọi người tham gia vào tổ chức đó cả việc triệu tập hội nghị, đại hội.

Thường vụ Trung ương Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các thành viên trong họ Nguyễn Việt Nam gọi tới hỏi về việc đã nhận được cuộc gọi thậm chí cả giấy mời triệu tập đại hội đó.

Trước tình hình đó CÔNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM tiền thân là Hội người họ Nguyễn Việt Nam xin thông báo là Tổ chức của chúng ta chưa tổ chức Đại hội hay Hội nghị trong thời gian này. Hiện nay chúng ta đang trong thời kỳ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Khi nào Đại hội sẽ có thông báo và giấy mời đến với các bạn, trong thông báo hoặc giấy mời sẽ ghi rõ là HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM.

Xin cảm ơn các bạn đã gọi điện đến để kiểm tra thông tin!

Vậy các bạn cần chú ý tới các thông tin để nhận diện

Chúc các bạn bình an và thành đạt!

               TM BCH TW Hội người họ Nguyễn Việt Nam

                                  Chủ tịch Hội

                        Ts. Nguyễn Văn Kiệm

 

Trích nguồn: Cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh