Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN VIỆT NAM LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2024

Ngày đăng: 20/11/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ DỰ KIẾN ĐẠI HỘI  ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN VIỆT NAM LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2024

Nội dung:

Ban thường vụ Trung ương Hội người họ Nguyễn Việt Nam nay đổi thành Ban thường vụ HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM ra thông báo về dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc HỌ NGUYỄN VIỆT NAM lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2024.

Dự kiến về Thời gian: 8 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2019 

Dự kiến về Địa điểm: Hội trường Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chương trình Đại hội:

7 giờ 30 - 8 giờ 30: Đón tiếp đại biểu và văn nghệ chào mừng Đại hội.

8 giờ 30 – 9 giờ : Vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

9 giờ đến 9 giờ 15:  Chào cờ, Họ Nguyễn ca. Giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn

9 giờ 15 đến 9 giờ 30: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9 giờ 30 đến 11 giờ:  Chương trình Đại hội

11 giờ 30: Trân trọng kính mời các Quí vị đại biểu dùng cơm thân mật.

Vậy Hội ra thông báo này để toàn thể Hội viên và những người họ Nguyễn Việt Nam được biết.

Hà Nội, ngày 20/11/2019

T/M HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

 Chủ tịch

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

 

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh