Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 7/12/2019

Ngày đăng: 07/12/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 7/12/2019

Nội dung:

BCH trung ương Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam đã nhận được tin từ Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN Nguyễn Văn An – Nguyên UVBCC BCH TƯ ĐCSVN sau khi nhân được giấy mời của BTC Đại hội vì bận công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian Đại hội nên sẽ gửi lãng hoa tới chúc mừng Đại hội.

Đây là một vinh dự lớn, niềm tự hào của Đại hội họ Nguyễn Việt Nam.

BCH trung ương Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam xin kính chúc Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN Nguyễn Văn An – Nguyên UVBCC BCH TƯ ĐCSVN có sức khỏe dồi dào để tiếp tục là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.

 T/M HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

 Chủ tịch

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh