Video
Công đức
Giới Thiệu Chung
#569

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 ĐỂ DÀNH THỜI GIAN CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 NĂM 2019

Ngày đăng: 05/12/2018
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 ĐỂ DÀNH THỜI GIAN CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 NĂM 2019

Nội dung:

         Để dành thời gian cho việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 theo đúng lịch trình mà Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ nhất đã đề ra là 5 năm đại hội một lần. BCH TƯ Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã quyết định không tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2018 của Hội.

       Vậy Hội người họ Nguyễn Việt Nam ra thông báo này để mọi thành viên của Hội và những người con họ Nguyễn Việt Nam trong và ngoài nước biết. Hội rất mong nhận được sự cảm thông và đồng thuận với Hội.

       Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe tới tất cả những Hội viên và những người con họ Nguyễn Việt Nam   

                                                         Hà Nội, ngày 7/12/2018

                                                           TM/BCH TƯ Hội

                                                                    Chủ tịch

                                                         Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Thư viện ảnh