Video
Công đức
Giới Thiệu Chung
#576

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC UBND TỈNH BẮC NINH ĐÃ PHÊ DUYỆT GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VÀ TÀI CHÍNH THU CHI CỦA HỘI TỪ SAU HỘI NGHỊ Ở YÊN DŨNG 17/9/2017 ĐẾN 31/12/2018

Ngày đăng: 15/01/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC UBND TỈNH BẮC NINH ĐÃ PHÊ DUYỆT GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

VÀ TÀI CHÍNH THU CHI CỦA HỘI TỪ SAU HỘI NGHỊ Ở YÊN DŨNG 17/9/2017 ĐẾN 31/12/2018  

Nội dung:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC UBND TỈNH BẮC NINH ĐÃ PHÊ DUYỆT GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

VÀ TÀI CHÍNH THU CHI CỦA HỘI TỪ SAU HỘI NGHỊ Ở YÊN DŨNG 17/9/2017 ĐẾN 31/12/2018  

1. Ngày 12/12/2018 Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã nhận được công văn số 4792/UBND-XDCB của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm lập Dự án đầu tư xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam và khuôn viên (công viên cây xanh, mặt nước bãi đỗ xe) tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh – ông Nguyễn Tử Quỳnh ký cùng ngày 12/12/2018.

Hiện nay Hội đang tích cực tiến hành lập hồ sơ xây dựng Dự án để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đây là kết quả bước đầu của sự cố gắng hết mình của Thường trực BCH Trung ương Hội người họ Nguyễn Việt Nam và các Sở Ban ngành của UBND tỉnh Bắc Ninh.  

2. Về kết toán thu chi từ sau hội nghị ở Yên Dũng ngày 17/9/2017 đến hết ngày 31/12/2018:

+  Tổng chi qua các bảng chi số 3 số 4 và số 5 từ sau ngày 17/9/2017 đến 31/12/2018 là 47.143.000đ

+ Tổng thu qua các bảng thu công đức + tiền bán sách + tiền lãi ngân hàng do gửi tiết kiệm từ ngày thành lập đến 7/5/2018 là: 29.594.000đ

 Số dư âm là: 47.143.000đ - 29.594.000đ = - 17.549.000đ

Quỹ Hội đến hết ngày 31/12/2018 còn lại là (kể cả 100 triệu cụ Mỹ cho Hội vay):

332.762.400đ – 17.549.000đ = 315.213.400đ (Ba trăm mười lăm triệu hai trăm mười ba ngàn bốn trăm đồng). Số tiền này đang gửi tiết kiệm ở ngân hàng CP Sài Gòn.

    Để tập trung mọi nguồn lực cho Đại hội Hội người họ Nguyễn Việt Nam lần thứ II năm 2019 và lễ động thổ xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam sau khi được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt cấp đất ở thôn Á Lữ xã Đại Đồng Thành tỉnh Bắc Ninh cho Hội nên Tết Kỷ Hợi năm 2019 Hội sẽ không in Thiếp chúc Tết như mọi năm và cũng không tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2018.

Vậy rất mong người họ Nguyễn Việt Nam đồng lòng

Thư viện ảnh