Video
Công đức
Giới Thiệu Chung
#567

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG VỤ BCH TRUNG ƯƠNG HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 1/11/2018

Ngày đăng: 01/11/2018
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG VỤ BCH TRUNG ƯƠNG HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 1/11/2018

Nội dung:

         Ngày 31/10/2018 Thường vụ BCH Trung ương Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã hội ý đưa ra một số quyết định như sau:

        + Việc đầu tư vào nhà thờ do mẹ Bạch Ngọc Hoa cung tiến ở Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình sẽ dừng lại ở mức đầu tư đã có gồm: một án gian thờ, một ngai thờ, một bài vị ghi “Nguyễn tộc Việt Nam”, một bàn con để tâu sớ và đặt chuông, mõ, các vật tư trên án gian thờ gồm bát hương, hai lọ hoa. Đây là nơi đất thiêng nên việc thờ cúng Tổ Tiên ở đây nhằm mục đích Tổ tiên từ trước tới nay chưa có nơi thờ tự chung trong khi chờ đợi có nhà thờ mới đàng hoàng và to đẹp hơn đã được thờ ở đây để phù trợ cho con cháu họ Nguyễn Việt Nam, cho Hội người họ Nguyễn Việt Nam có nhiều thuận lợi cho việc thực hiện mục đích tôn chỉ của mình. Xác định đây không là nơi sinh hoạt của dòng họ Nguyễn Việt Nam.

        + Hội tiếp tục tìm nguồn tài trợ về đất đai và ngân lượng để cho việc xây đựng bằng được nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam sứng tầm với sự to lớn và bề dày lịch sử của họ Nguyễn Việt Nam. Việc thúc đẩy nguồn tài trợ này là dựa vào sự tuyên truyền về vai trò lịch sử của họ Nguyễn Việt Nam, sự cấp thiết có được nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam sứng tầm. Cuốn “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” do NXB Hồng Đức XB năm 2018 là công cụ để Hội tuyên truyền và động viên các tầng lớp người họ Nguyễn trong đó có các cấp lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương và đã có những hiệu quả nhất định. Ở đây xác định rõ việc tìm nguồn tài trợ của Hội không đi theo con đường “chạy trọt” “Tiền đi trước là tiền khôn” gây tốn tiền từ sự công đức của các thành viên trong Hội như nhiều người đã đề nghị. Bằng ý chí và sự nhiệt tình của Thường vụ và BCH Trung ương Hội, tuy còn nhiều gian nan nhưng Hội tin tưởng rằng công cuộc này sẽ thành công.

        Vậy xin thông báo để những người con họ Nguyễn Việt Nam được biết.  

Thư viện ảnh