Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỌ NGUYỄN TỈNH HÒA BÌNH

Ngày đăng: 09/03/2020
Tóm tắt:

THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỌ NGUYỄN TỈNH HÒA BÌNH

Nội dung:

Hôm nay ngày 9/3/2020 Thường vụ Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam đã thăm và làm việc với Ban vận động thành lập họ Nguyễn tỉnh Hòa Bình trước khi họ Nguyễn tỉnh Hòa Bình bước vào Đại hội đại biểu nhiệm kỳ thứ nhất 2020-2024. Đi cùng đoàn còn có đại diện họ Nguyễn Hà Nội.

Đoàn đã được Ban vận động họ Nguyễn tỉnh Hòa Bình đón tiếp chu đáo. Tại buổi tiếp, Đoàn đã được nghe Ban vận động họ Nguyễn Hòa Bình báo cáo về nội dung Đại hội, những khó khăn mà Đại hội sắp tới gặp phải nhất là về mặt tài chính.

Hòa Bình là một tỉnh miền núi có rất nhiều dân tộc trong đó chủ yếu là các dòng họ khác, họ Nguyễn chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng và nhiệt huyết Ban vận động họ Nguyễn Hòa Bình đã vận động được nhiều người con họ Nguyễn ở hầu hết các huyện, thị của tỉnh Hòa Bình tham gia và sẽ tới dự Đại hội. Trước khi Đại hội chính thức dự kiến vòa ngày 11/4/2020 họ Nguyễn Hòa Bình cũng đã có cuộc hội nghị trù bị để bàn về nghi lễ, phương hướng hoạt động, tổ chức và dự kiến về nhân sự.

Trước tình hình khó khăn về tài chính Thường vụ Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam đã ủng hộ cho họ Nguyễn Hòa Bình 10.000.000đ (Mười triệu đồng) trích từ quĩ tài chính của Trung ương Hội đồng. Họ Nguyễn Thủ Đô do anh Nguyễn Quốc Thịnh dẫn đầu cũng ủng hộ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và nhiều bình rượu quí cho Đại hội, Cụ Nguyễn Văn Mỹ – Phó Chủ tịch thường trược cũng đã ủng hộ 3.000.000đ cho họ Nguyễn Hòa bình để tổ chức Đại Hội.

Qua đây cũng cho thấy sự đoàn kết tương thân tương ái trong họ Nguyễn chúng ta. Nó chỉ rõ như một chân lý rằng: “không sợ thiếu, mà chỉ sợ không có sự quyết tâm, nếu có sự quyết tâm với sự đoàn kết trăm người như một thì mọi việc chúng ta đều có thể làm được”.

Chúc cho họ Nguyễn tỉnh Hòa Bình thêm vững mạnh, chúc cho Đại hội Đại biểu họ Nguyễn tỉnh Hòa Bình thành công rực rỡ!

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh