Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ ĐẾN NGÀY 11/1/2021

Ngày đăng: 11/01/2021
Tóm tắt:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ ĐẾN NGÀY 11/1/2021

Nội dung:

Mặc dù trời rất lạnh tại công trường xuống 10oC nhưng công nhân vẫn không hề ngơi nghỉ để phấn đấu đổ mái tầng I nhà chính điện trước Tết Tân Sửu

HĐHNVN trân trọng cảm ơn nhà tài trợ, nhà thầu và các công nhân xây dựng Nhà thờ.

Chúc tất đều mạnh khỏe bình an! Chúc cho công cuộc xây dựng Nhà thờ hanh thông, an toàn, may mắn!

Hà Nội, ngày 11/1/2021

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh