Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY 18-20/11/2020

Ngày đăng: 21/11/2020
Tóm tắt:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY 18-20/11/2020

Nội dung:

Từ ngày 18-20/11/2020 trên công trường xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh công nhân tiến hành tường để các lỗ trờ cho việc ghép cốt pha tầng I nhà chính điện và cổng tam quan của Nhà thờ

HĐHNVN trân trọng cảm ơn nhà tài trợ, các công nhân xây dựng Nhà thờ.

Chúc tất đều mạnh khỏe bình an! Chúc cho công cuộc xây dựng Nhà thờ hanh thông, may mắn!

Hà Nội, ngày 21/11/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh
Thông báo hoạt động