Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY 2/9/2020

Ngày đăng: 02/09/2020
Tóm tắt:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY 2/9/2020

Nội dung:

Chào mừng Quốc Khánh mồng 2 tháng 9 năm 2020 tại công trường xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh công nhân đã đổ bê tông mặt bằng nền tầng I nhà chính điện.

 HĐHNVN trân trọng cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn những người công nhận đang thi công trên công trường Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 2/9/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh