Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY 6/8/2020: Nhồi cọc móng nhà chính điện

Ngày đăng: 06/08/2020
Tóm tắt:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY 6/8/2020: Nhồi cọc móng nhà chính điện

Nội dung:

 Những chiếc cọc bê tông đường kính 30cm đã được con lobot nặng hàng ngàn tấn nén xuống nền móng nhà thờ chính điện. Như vậy móng nhà thờ sẽ vững như bàn thạch

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh