Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY ĐẾN NGÀY 19/10/2020

Ngày đăng: 19/10/2020
Tóm tắt:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY ĐẾN NGÀY 19/10/2020

Nội dung:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY ĐẾN NGÀY 19/10/2020

Công trường xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh công nhân tiếp tục đổ các trụ cột tầng I nhà chính điện và xây cổng Tam quan

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh