Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

Ngày đăng: 08/10/2019
Tóm tắt:

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II -

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

Nội dung:

Công tác Phát triển Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp cơ sở

Việc Phát triển Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội. Thực hiện nhiệm vụ này hàng loạt Ban vận đồng thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp tỉnh đã hình thành như tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Tuy nhiên hoạt động này còn nhiều hạn chế.

Thành lập BCH lâm thời Hội người họ Nguyễn tỉnh Bắc Ninh: Ngày 03/12/2014 tại thành phố Bắc Ninh, những Người họ Nguyễn tỉnh Bắc Ninh mở hội nghị thành lập BCH lâm thời Hội người họ Nguyễn tỉnh Bắc Ninh. Tới dự có đầy đủ đại diện người họ Nguyễn ở các huyện trong tỉnh, các doanh nhân họ Nguyễn đang lập nghiệp trong tỉnh. Tới dự còn có đại biểu của Trung ương Hội Người họ Nguyễn Việt Nam.

Hội nghị đã bầu được BCH lâm thời trong đó ông Nguyễn Xuân Thuỵ được bầu làm Chủ tịch lâm thời Hội người họ Nguyễn tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị đã thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh về Đại hội thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh