Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

Ngày đăng: 09/10/2019
Tóm tắt:

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II -

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

Công tác Phát triển Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp cơ sở

Thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang:

Nội dung:

Thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang: Ngày 26/3/2016 Đại hội Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã được tiến hành

Tới dự Đại hội có thường trực BCH Trung ương Hội người họ Nguyễn Việt Nam; Bí thư đảng uỷ - UBND xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; đồng chí Bí thư huyện Uỷ huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang vì bận công tác cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại Hội, Đại diện họ Trần tỉnh Bắc Giang cùng toàn thể các đại biểu người họ Nguyễn các huyện các xã lân cận đã đến dự. Sau lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Đại hội đã nhất trí cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội.

Đại hội cũng đã nghe đoàn chủ tịch giới thiệu quá trình vận động để tiến tới thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang, bài niềm tự hào họ Nguyễn tỉnh Bắc Giang.

Đại hội cũng nghe và thông qua Điều lệ của Hội người họ Nguyễn Việt Nam và sau đó là lễ trao Quyết định số 02/2016-QĐ của Chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam về việc thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

Đại hội cũng nghe bài phát biểu của cụ Nguyễn Văn Mỹ - Phó chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam về niềm tự hào của Họ Nguyễn Việt Nam và kêu gọi mọi người tích cự tham gia Hội vì họ Nguyễn Việt Nam.

Kết thúc Đại hội là thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Ban chấp hành gồm 9 uỷ viên, ông Nguyễn Xuân Hiệu được bầu là Chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh