Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

Ngày đăng: 10/10/2019
Tóm tắt:

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II -

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

Công tác Phát triển Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp cơ sở

Nội dung:

Thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp cơ sở huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

Ngày 28/5/2017 Đại hội thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp cơ sở huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang đã được tiến hành.

Đại hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bà con người họ Nguyễn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, các cấp ủy Đảng của Huyện Yên Dũng và đặc biệt là BCH tỉnh Hội người họ Nguyễn tỉnh Bắc Giang. Đại hội đã bầu được ban chấp hành Hội người họ Nguyễn Việt Nam huyện Yên Dũng, ông  Nguyễn huy Cận là Chủ tịch hội, ông Nguyễn viết Tuấn Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy là Chủ tịch danh dự danh dự. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

 

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh