Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN TỚI LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ Bắc Ninh NGÀY  15/8/2020

Ngày đăng: 29/07/2020
Tóm tắt:

TIẾN TỚI LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ Bắc Ninh NGÀY  15/8/2020

Nội dung:

Ngày 29/7/2020 Anh Nguyễn Hùng Anh cùng đoàn công nhân của công ty đã lên thực hiện việc giác móng và chuẩn bị cho công việc của ngày 30/7/2020.

Như vậy bắt đầu từ ngày hôm nay 29/7/2020 việc tiến hành xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam đã đi vào guồng máy xây dựng.

Chúc cho công cuộc xây dựng được an toàn thuận lợi!

Chúc cho toàn thể công nhân xây dựng đều được an lành mạnh khỏe!

 Hà Nội, ngày 29/7/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

 


Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh