Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN TỚI LỄ MỪNG CÔNG ĐỔ MÁI TẦNG I VÀ TỔNG KẾT NĂM 2020 - BÁO CÁO LỄ MỪNG CÔNG VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 (Bản soạn thảo)

Ngày đăng: 25/11/2020
Tóm tắt:

TIẾN TỚI LỄ MỪNG CÔNG ĐỔ MÁI TẦNG I VÀ TỔNG KẾT NĂM 2020 - BÁO CÁO LỄ MỪNG CÔNG VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 (Bản soạn thảo)

Nội dung:

II. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2020

2. Công tác phát triển Hội:

Một trong thành tích lớn nhất trong năm 2020 là chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội trù bị và Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II: 2020-2025. Trong Đại hội này chúng ta đã kiện toàn được bộ máy Trung ương và đã thông qua được Điều lệ sửa đổi, Nghị quyết của Đại hội về việc đổi tên từ Hội người họ Nguyễn Việt Nam thành HĐHNVN và thêm một lần nữa đưa ra quyết tâm xây dựng bằng được Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam – một trọng tâm chính của công tác hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ II này.

Với sự vận động, cổ vũ và động viên của BCHTƯ họ Nguyễn Việt Nam, trong năm 2020 HĐHNVN tỉnh Hòa Bình đã mở Đại hội thành lập thành công ngày 17/7/2020. Và sau đó qua điện thoại hoặc trực tiếp gặp gỡ, Trung ương Hội đã liên tục có sự chỉ đạo, động viên Thường vụ HĐHNVN tỉnh Hòa Bình trong những bước đi để hoàn thành mục tiêu mà Đại hội của tỉnh đã đề ra.

Ngày 27/9/2020 Đại hội đại biểu dòng họ Công tính Chính Chi Gia Miêu cũng đã thành công tốt đẹp.

Thường vụ HĐ cũng đã gặp và động viên với đoàn họ Nguyễn tỉnh Bình Định, tại đây cũng đã thành lập được Ban vận động thành lập HĐHNVN tỉnh Bình Định do ông Nguyễn Duy Quý – nguyên UVBCH TƯ ĐCSVN làm Trưởng ban và tại Bình Định đang tiến hành Đại hội từ cấp cơ sở tiến tới đại hội cấp tỉnh.

Tại TP. Hải Phòng Chủ tịch HĐ cũng đã gặp và động viên Ban lãnh đạo lâm thời do ông Nguyễn Xuân Sang – nguyên Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành Ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện An lão, Chủ tịch Hội làm vườn thành phố Hải Phòng là Chủ tịch lâm thời HĐNVN Tp. Hải Phòng để tiến tới đại hội. Trung ương Hội cũng đã có sự kết nối những người con họ Nguyễn Tp. Hải Phòng đang hoạt động trong lĩnh vực Hội Sinh vật cảnh với Thường trực lâm thời của HĐHNVN Tp. Hải Phòng để thêm sức mạnh cho sự hoạt động tiến tới Đại hội.

Thường vụ HĐ cũng đã động viên Ban vận động thành lập HĐHNVN tỉnh Thái Bình do Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh – Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình là là Trưởng ban vận động tiến hành đại hội tỉnh Thái Bình...

Thường vụ HĐ cũng đã nhiều lần động viên BCH lâm thời HĐHNVN tỉnh Bắc Ninh tiến hành đại hội chính thức...

Tuy nhiên công tác này là còn yếu, nhiều nơi chưa có nòng cốt để tập hợp và mở rộng tiến hành đại hội. Trung ương HĐ cũng còn chưa vươn tới tận nơi để vận động do hạn chế về tài chính và con người.

Trong năm qua Thường vụ HĐ cũng đã chủ động mở các hội nghị và hội nghị mở rộng thành lập Ban kiến thiết Nhà thờ và giao trọng trách, nhiệm vụ cho từng người trong Ban kiến thiết phục vụ cho công cuộc xây dựng Nhà thờ một cách kịp thời khi chúng ta vừa có đất và giấy phép xây dưng. Hoạt động của Ban kiến thiết cho đến nay là rất có hiệu quả, nhiều thành viên rất tích cực hiệu quả nhưng cũng có thành viên vẫn chưa chủ động hoàn thành công việc được giao.

Thường vụ HĐ cũng đã chủ động đề xướng kết nạp những thành viên mới và bãi nhiệm kịp thời những thành viên mắc sai lầm và khuyết điểm.

Thường vụ HĐ cũng luôn quan tâm tới lớp trẻ họ Nguyễn Việt Nam, đi sát hướng và khuyến khích lớp trẻ đi theo mục đích tôn chỉ của HĐ, hướng về cội nguồn, ủng hộ và tham gia các hoạt động của HĐHNVN như các ngày Đại hội trù bị, Đại hội nhiệm kỳ II ...và như buổi lễ ngày hôm nay

Hà Nội, ngày 25/11/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh