Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 04/09/2020
Tóm tắt:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

Mấy ngày nay công nhân đang dỡ cốt pha chuẩn bị cho việc nhồi cát vào nền nhà ở nhà chính điện, HĐHNVN cũng đã lắp đặt xong đường dây wifi vào khuôn viên Nhà thờ

HĐHNVN trân trọng cảm ơn nhà tài trợ và công nhân xây dựng

Hà Nội, ngày 4/9/2020

Chủ tịch HĐ

Ts. Nguyễn văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh