Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

NGÀY 26/6/2022 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ NGUYỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày đăng: 20/06/2022
Tóm tắt:

NGÀY 26/6/2022 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ NGUYỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nội dung:

Theo chương trình nghị sự của BCH lâm thời họ Nguyễn Việt Nam thành phố Hải Phòng, ngày 26/6/2022 sẽ tiến hành Đại hội đại biểu họ Nguyễn Việt Nam thành phố Hải phòng lần thứ nhất. Trong Đại hội lần này sẽ thông qua Điều lệ, cương lĩnh phương hướng hoạt động và báo cáo quá trình hoạt động của Ban vận động thành lập HĐHNVN thành phố Hải Phòng để tiến tới Đại hội ngày 26/6 này. Đại hội cũng sẽ bầu ra Ban chấp hành mới và Chủ tịch của Hội đồng họ nguyễn Việt Nam thành phố Hải phòng.

Đại hội đã mời các đại biểu từ Hội đồng Trung ương tới HĐ các tỉnh thành phố bạn trong cả nước và đại diện nhiều dòng họ khác tới dự.

Trong Đại hội Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐHNVN sẽ có bài phát biểu nói về niềm tự hào của người họ Nguyễn Việt Nam với quá trình lịch sử oai hùng mà ông cha đã để lại, nói về qua trình thành lập và phương hướng hoạt động của HĐHNVN trong thời gian tới.

Chúc Đại hội đại biểu họ Nguyễn Hải Phòng thành công tốt đẹp

Hà Nội, ngày 20/6/2022

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh