Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

MỘT LỜI ĐỘNG VIÊN

Ngày đăng: 25/04/2024
Tóm tắt:

MỘT LỜI ĐỘNG VIÊN

Nội dung:

Vừa qua HĐHNVN nhận được một lá thư tâm huyết như một lời động viên với HĐ về quá trình tìm mua đất và ý chí xây dựng Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam. Việc mua và xây dựng Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam là một quá trình vô cùng khó khăn gian khổ trong lúc nền kinh tế không được thuận lợi. Những người “giầu nứt đó đổ vách” lại không có tâm với dòng họ thì lời động viên với HĐ là rất qúy giá.

Lời động viên giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta xoá bỏ mọi khoảng cách đồng thời thể hiện sự quan tâm của ta đối với mọi người xung quanh. Ngoài ra, nó còn giúp người nhận được lời động viên cảm thấy vui vẻ và tin tưởng vào những gì mình làm, từ đó cố gắng không ngừng để đạt được những mong muốn của họ. Maslow một nhà tâm lý học người Mỹ đã chứng minh rằng lời động viên, sự tin tưởng của mọi người xung quanh chính là nhu cầu của con người. HĐ xin đăng toàn văn lá thư đó:

“Ông Kiệm kính mến ! Lý tưởng của Ông: HĐHNVN thật là vĩ đại, từng bước thành công. Nay lại CT CP Nhà Thờ Họ Nguyễn VN lại càng sáng suốt. Tôi luôn luôn theo dõi, nhận ra Ông là Người CÓ CHÍ LỚN. Cái chí này chân chính tồn tại bất diệt. Bởi cần thiết cho 40% Dân VN, nó không chống lại ai, nó sẽ tồn tại bất diệt. Ông là người đầu tiên đề xuất, sẽ thành công. Chúc Ông có sức khoẻ để hoàn thành hoài bão vĩ đại này . Tôi tuổi cao nhiều bệnh, muốn tham dự những sự kiện HNVN do Ông kêu gọi mà không được?”.

HĐHNVN trân trọng cảm ơn tác giả và mong nhận được nhiều hơn nữa sự Động viên của mọi người để chúng ta cùng nhau vươn lên tới đích.

Hà Nội, ngày 25/4/2024

Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐHNVN

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh