Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG QUÊN: Dỡ giáo tầng I nhà chính điện nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ Bắc Ninh (Hình ảnh ngày 2-12/3/2021)

Ngày đăng: 20/07/2021
Tóm tắt:

NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG QUÊN: Dỡ giáo tầng I nhà chính điện nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ Bắc Ninh (Hình ảnh ngày 2-12/3/2021)

Nội dung:

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh