Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TẠP CHÍ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP SỐ 177+178 THÁNG 1/2023

Ngày đăng: 17/01/2023
Tóm tắt:

TẠP CHÍ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP SỐ 177+178 THÁNG 1/2023

Nội dung:

Ngày 16/1/2023 HĐHNVN nhận được 40 cuốn tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp VCCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam số 177+178 tháng 1/2023. Trong đó có đăng kỳ IV với bài: “Cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam với vai trò lịch sử của đất nước” của tác giả Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐHNVN. Bài báo đã khẳng định: Lịch sử Việt Nam là lịch sử của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các Dòng Họ là gốc của Dân tộc làm nên Quốc gia. Hòa mình chung vào các dòng họ của Dân tộc, có họ Nguyễn Việt Nam. Đây là một dòng họ lớn nhất nước Việt Nam.

Thời nào họ Nguyễn cũng có những nhân tài kiệt suất làm rạng danh cho Tổ quốc, dòng họ với biết bao di sản để lại cho đất nươc và cho chúng ta niềm tự hào về dòng họ mình.

Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam trân trọng cảm ơn Ban biên tập của tạp chí.

Chúc tòa soạn, Ban biên tập, cùng các nhà báo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!  

Hà Nội, ngày 17/1/2023

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm 

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh