Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 6/3/2020

Ngày đăng: 06/03/2020
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 6/3/2020

Nội dung:

Hôm nay ngày 6/3/2020, Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam đã nhận được giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy của Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh từ công án chữa cháy của tỉnh Bắc Ninh. Từ đây Sở Xây dựng mới có thêm một căn cứa để thẩm duyệt hồ sơ của Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam. Sau khi nhận được giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam đã sang làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và vào lúc 16 giờ chiều nay Hội đồng đã nhận được tin từ Sở xây dựng là Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam đã được Sở Xây dựng phê duyệt. Đây là một tin vui lớn cho công cuộc hoàn tất thủ tục pháp lý về hồ sơ Dự án xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam

Một tin vui Anh Nguyễn Quang Trung quê ở Quế Võ tỉnh Bắc Ninh sang nay đã công đức cho Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam 3.000.000đ cũng với tiền phí phê duyệt PCCC của dự án là 1.301.000đ tổng cộng là 4.301.000đ

Cùng ngày Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn, ngoài việc bán sách rẻ cho  Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam, sau khi nhận được tiền sách đã công đức cho Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam 1.000.000đ.

Nghĩa cử của anh Trung và Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn thật đáng được cổ vũ và hoan nghênh. Tên anh Trung và Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn sẽ được lưu giữ tại sổ vàng của Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh