Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TÌM NGUỒN CỘI DÒNG HỌ NGUYỄN VĂN Ở YÊN THÀNH, NGHỆ AN

Ngày đăng: 15/02/2021
Tóm tắt:

TÌM NGUỒN CỘI DÒNG HỌ NGUYỄN VĂN Ở YÊN THÀNH, NGHỆ AN

Nội dung:

HĐHNVN đã nhận được thư của ông Nguyễn Văn Hòa ở Yên Thành, Nghệ An muốn tìm về cội nguồn của dòng họ Nguyễn Văn này. HĐHNVN đã tra cứu nhưng chưa tìm được, Vậy HĐHNVN xin đăng tòan  bộ lá thư này lên các trang mạng của Hội đồng Họ Nguyễn Việt Nam. Vậy ai thấy phù hợp với dòng họ mình thì báo cho HĐHNVN biết. Trân trọng cảm ơn!

Kính gửi Anh Kiệm:

Tôi là Nguyễn Văn Hòa, hiện đang sống và làm việc tại Yên Thành, Nghệ An.

Hiện tại chúng tôi chưa biết Tộc trưởng Họ Nguyễn sinh năm nào, ở đâu. Vì vậy mong rằng với chút thông tin dưới dây, Anh có thể có thông tin nào anh biết, có thể phần nào giải đáp thắc mắc trong lòng tôi, và chúng tôi có thể tìm về với cội nguồn của mình.

Họ Nguyễn (hay còn gọi là họ Nguyễn Văn), Ông Tổ của họ Nguyễn Là Ông Nguyễn Khiếu, sinh ra vào khoảng những năm đầu đời vua Lê Nhân Tông (1442 – 1459), vợ là Bà Đào Thị Đỉnh (con của Quan Đô đốc Quân công Đào Trung Lang, mẹ là bà Lê Thị Truyền). Từ khi Thành lập cho đến nay là 20 đời, 9 Chi. 12 Phái. Tộc trưởng hiện nay là Ông: Nguyễn Thanh Hải.

          Quá trình hình thành dòng họ Nguyễn đã có nhiều người học rộng, thông thạo văn võ trong đó tiêu biểu có các Ông: Nguyễn Kỹ, Nguyễn Uyễn, hai Anh Em cùng đậu tú tài đồng khoa, Ông Nguyễn Thọ hai lần đậu tú tài trong năm BínhTý. Ông Nguyễn Quỳnh (Quan Ba tràng), sinh năm Giáp Dần (1674 năm Đức Nguyên thứ 1, Đời Vua Lê Gia Tông), theo đạo nho thông minh lừ lúc còn nhỏ, năm Chính Hòa thứ 14 (1693 đời Vua: Lê Hy Tông), mới 20 tuổi tại khoa Qúy Dậu thi hương đậu đầu 4 Quận. Năm 26 tuổi, năm Chính Hòa thứ 20 (1699  đời Vua: Lê Hy Tông) khoa Kỷ Mão trúng Cử nhân. Năm Bảo Thái thứ 2 (1721 đời Vua: Lê Dụ Tông), khoa Tân Sửu, thi Hội trúng Tam Tràng (Ba tràng). Năm Giáp Thìn (1724) thi đình đậu Tiến sĩ. Ông Nguyễn Đính (tức Quan Cống), con Ông Nguyễn Quỳnh đậu cử nhân.

          Ông Nguyên Trân đã dữ chức Tướng sĩ lang. Ông Nguyễn Hựu Tư, chỉ huy một đạo quân dẹp giặc ở Trấn Hoa châu thời Phúc Thái (Chúa Nguyễn Phúc Thái 1687 – 1691), Ông Nguyn Cung được chức Miện sai. Ông Nguyễn Tư, coi việc binh lương ở Quảng Trị. Ông Nguyn Đang, làm địa chánh công tòa, được tặng chức cửu phẩm Văn giai. Tiếp nối truyền thống Ông, Cha ngày trước con cháu Họ Nguyễn ngày càng học giỏi, thành đạt, tham gia hoạt động xã hội góp phần vào việc xây dựng xã Khánh Thành ngày càng giàu đẹp.

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh