Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY NGÀY 22/10/2020

Ngày đăng: 22/10/2020
Tóm tắt:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY NGÀY 22/10/2020

Nội dung:

Ngày 22/10/2020 trên công trường xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh công nhân tiến hành đào móng xây tường rào xung quanh khuôn viên Nhà thờ

HĐHNVN trân trọng cảm ơn nhà tài trợ, các công nhân xây dựng Nhà thờ.

Chúc tất đều mạnh khỏe bình an! Chúc cho công cuộc xây dựng Nhà thờ hanh thông, may mắn!

Hà Nội, ngày 22/10/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh