Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

CÂU CHỮ SẼ ĐƯỢC TRƯNG BÀY Ở CÁC HOÀNH PHI CÂU ĐỐI Ở CÁC BAN THỜ, CỔNG VÀ HAI VIÊN ĐÁ QUÝ LÀM PHONG THỦY TẠI NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ, BẮC NINH

Ngày đăng: 22/10/2021
Tóm tắt:

CÂU CHỮ SẼ ĐƯỢC TRƯNG BÀY Ở CÁC HOÀNH PHI CÂU ĐỐI Ở CÁC BAN THỜ, CỔNG VÀ HAI VIÊN ĐÁ QUÝ LÀM PHONG THỦY TẠI NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ, BẮC NINH

Nội dung:

Các câu chữ này đã được thông qua hội nghị BÀN VỀ HOÀNH PHI CÂU ĐỐI TRONG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM của HĐHNVN tại Bắc Ninh

Hoành phi ban chính điện:

NGUYỄN TỘC THỦY TỔ

Câu đối ban chính điện:

NAM BANG NGUYỄN TỘC THIÊN CHI QUY NHẤT BẢN

ĐẠI VIỆT TỬ TÔN VẠN PHÁI TỐ TÒNG NGUYÊN

Hoành phi ban mẫu:

MẪU NGHI THIÊN HẠ

Câu đối ban mẫu:

ÂN THÂM CHIÊU MỤC NHẤT ĐƯỜNG TINH SẢNG HỘI

CÚC DỤC CHƯNG THƯỜNG VẠN TỰ TẢO TẦN HƯƠNG

Hoành phi ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh- Nguyễn Á Quốc:

MINH ĐỨC VẠN THẾ

Câu đối ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh- Nguyễn Á Quốc:

CHÍ KHÍ TRÁNG SƠN HÀ THIÊN THU TUỆ CHIẾU

MINH TINH QUANG VŨ TRỤ VAN ĐẠI TRƯỜNG TỒN

Ở CỔNG

Ngoài nhìn vào:

MÔN ĐÀI TỘC NGUYỄN

BÁCH THẾ BẢN CHI THỪA CỰU ẤM

THIÊN THU HƯƠNG HỎA TRÁNG TÂN CƠ

MÔN NGHÊNH DU KHÁCH THẬP PHƯƠNG CUNG BÁI TỔ

ĐÀI NẠP TỬ TÔN VẠN PHÁI KÍNH GIA TIÊN

Trong nhìn ra:

NGUYÊN TƯ HÀ ẨM

ƠN NGUỒN CỘI TRỌN ĐỜI GHI TẠC

NGHĨA NGUYỄN TỘC MUÔN KIẾP KHÔNG QUÊN

TIỀN THIÊN ĐỨC HẬU THIÊN TAI ĐIỆN ĐÀI THỜ NHÂN KIỆT

CỔ ĐẠI VIỆT KIM ĐẠI NAM HIỂN QUANG CHỐN ĐỊA LINH

Hai viên đá quí khắc:

靈 英 古 萬

VẠN CỔ ANH LINH

巢 歸 鳥 百

BÁCH ĐIỂU QUY SÀO

 

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh