Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2019

Ngày đăng: 13/10/2019
Tóm tắt:

Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2019

Nội dung:

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2019. Hội người họ Nguyễn Việt Nam xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Doanh nhân luôn can đảm, vượt khó, gặt hái thành công.

Việc Nhà nước quyết định lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Bởi vì chính ngày này năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng.

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”.

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh