Video
Công đức
Giới Thiệu Chung
#586

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC CÔNG ĐỨC CỦA TÁC GIẢ CUỐN SÁCH “DI SẢN VĂN HÓA DÒNG HỌ – NHỮNG ĐỀN THỜ, LĂNG VÀ CUNG ĐIỆN HỌ NGUYỄN VIỆT NAM” TÁI XUẤT BẢN CÓ BỔ SUNG VÀ CHỈNH SỬA LẦN THỨ NHẤT

Ngày đăng: 27/04/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC CÔNG ĐỨC CỦA TÁC GIẢ CUỐN SÁCH “DI SẢN VĂN HÓA DÒNG HỌ – NHỮNG ĐỀN THỜ, LĂNG VÀ CUNG ĐIỆN HỌ NGUYỄN VIỆT NAM” TÁI XUẤT BẢN CÓ BỔ SUNG VÀ CHỈNH SỬA LẦN THỨ NHẤT

Nội dung:

Ngày 26/4/2019 tác giả sách: “Di sản văn hóa dòng họ – Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt Nam” tái bản có bổ sung và chỉnh sửa lần thứ nhất đã nhận được tiền thù lao là 10.000.000đ (Mười triệu đồng cùng với 50 cuốn sách của Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn. Tác giả – Ts Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã ủng hộ toàn bộ số tiền nhuận bút kể trên cho công cuộc xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn và 25 cuốn sách này cho Hội người họ Nguyễn Việt Nam để làm quà biếu ngoại giao của Hội.

   Hội ghi nhận công lao của Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn do người con gái họ Nguyễn – Nguyễn Thị Tươi đã đóng góp cho việc truyền bá cuốn sách của Hội và nhờ có số tiền nhuận bút đó để đưa vào công cuộc xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam.

  Trong ngày 27/4/2019 Văn phòng Hội đã đón tiếp cụ Nguyễn Mạnh Luật (tức Hữu Tân) sinh năm 1919 nay đã 100 tuổi ở số nhà 95 Mai Hắc Đế Hà Nội đã đến với Hội để chia vui về việc đã mua được những cuốn sách mà Hội đã xuất bản, trong buổi tiếp cụ Luật đã nói: “Nhờ những tác phẩm này mà cụ đã tìm được về nguồn cội của mình và cũng từ các tác phẩm này mà giáo dục tăng thêm niềm tự hào của các con em họ Nguyễn về Tổ tiên ông cha mình”

    Hội xin kính chúc cụ được tăng thọ khỏe mạnh mãi mãi!

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh
Thông báo hoạt động