Video
Công đức
Giới Thiệu Chung
#603

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM”

Ngày đăng: 21/06/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM”

Nội dung:

    Để phát triển hơn nữa tính chất của tổ chức xã hội dòng họ Nguyễn Việt Nam trên toàn quốc và thế giới, Ban thường vụ trung ương Hội người họ Nguyễn Việt Nam quyết định thành lập tổ chức “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM”. Đây là tổ chức tự nguyện của tất cả những người con họ Nguyễn sống trên đất nước Việt Nam và trên thế giới, không phân biệt lứa tuổi già trẻ, trai gái các chi họ Nguyễn khác nhau miễn là cùng chí hướng, hướng về nguồn cội Tiên Tổ và cùng nhau xây dựng họ Nguyễn Việt Nam lớn mạnh làm rạng danh tổ tông và sánh vai cùng các dòng họ khác trên đất nước Việt Nam này.

    Đại diện và điều hành hoạt động của tổ chức này là Hội người họ Nguyễn Việt Nam.

     Cùng với sự ra đời trang facebook “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM”. Tổ chức “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM” sẽ đáp ứng được với mọi nguyện vọng, nhu cầu của tất cả những người con họ Nguyễn trên đất nước Việt Nam và trên thế giới.

      Tổ chức “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM”  lấy trạng website: honguyenvietnam.vn, lấy tôn chỉ mục đích và điều lệ hoạt động của Hội người họ Nguyễn Việt Nam là tôn chỉ mục đích, điều lệ hoạt động của mình và văn phòng hoạt động của tổ chức là văn phòng của Hội người họ Nguyễn Việt Nam: 45 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ là 0913081686. Chủ tịch lâm thời là Ts. Nguyễn Văn Kiệm

    Vậy Hội người họ Nguyễn Việt Nam xin trân trọng thông báo với tất cả những người con họ Nguyễn Việt Nam trên toàn quốc và trên thế giới về thông tin này. Từ nay tổ chức “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM” đã được chính thức ra đời, bất kể những tổ chức và cá nhân nào lấy tên “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM” chỉ là mượn danh của tổ chức này mà thôi.

    Kính chúc những người họ Nguyễn Việt Nam và cộng đồng mạng xã hội một sức khỏe dồi dào, anh khang và thịnh vượng!

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh
Thông báo hoạt động