Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 12/06/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

Hiện nay có rất nhiều trang trên mạng xã hội lấy danh nghĩa họ Nguyễn Việt Nam kêu gọi các khoản tiền về quỹ, công đức, ủng hộ… đây không phải là thông tin của Hội người họ Nguyễn Việt Nam và các tổ chức này cũng không liên quan tới Hội.

    Vậy Hội người họ Nguyễn Việt Nam ra thông báo này để mọi thành viên của Hội cũng như tất cả những người quan tâm tới Hội được biết. Đồng thời cũng nhắc nhở mọi người hãy cảnh giác với những lời kêu gọi lấy danh nghĩa cao đẹp để trục lợi

     Rất trân trọng cảm ơn tới các vị đã đọc thông báo này của Hội!

                                     TM Hội người họ Nguyễn Viêt Nam

                                                Chủ tịch Hội

                                     Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Thư viện ảnh