Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 2/11/2019

Ngày đăng: 02/11/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 2/11/2019

Nội dung:

Ngày 2/11/2019 Thường vụ BCH TƯ Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã tiến hành Hội nghị mở rộng và quyết định sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội người họ Nguyễn Việt Nam lần thứ II trong thời gian sớm nhất. Trước khi tiến hành Đại hội chính thức sẽ có Đại hội trù bị.

 Đại hội trù bị sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2019, địa điểm tại Bắc Ninh. Trong Đại hội trù bị sẽ thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm kể từ sau Đại hội lần thứ nhất năm 2014 và phương hướng của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội trù bị cũng sẽ thông qua việc đổi tên Hội cho phù hợp với xu hướng xã hội hiện nay và nhiều nội dung quan trọng khác như Điều lệ xửa đổi và dự kiến BCHTƯ và các Ban ngành trong nhiệm kỳ mới... Chương trình làm việc sẽ được thông báo sau.

Hội nghị cũng quyết định bổ sung nhân sự mới trong đó ông Nguyễn Xuân Thụy quê ở Bắc Ninh là UVBCHTƯ Hội, Chủ tịch lâm thời Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Ninh được chỉ định là Phó chủ tịch BCH TƯ Hội người họ Nguyễn Việt Nam và ông Nguyễn Hữu Kúc quê ở Gia Miêu, Hà Trung, Thanh Hóa địa chỉ nơi ở số 20 lô B5 Nguyễn Cảnh Dị, đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai - Trưởng Ban tư vấn của Tổ chức "Ban liên lạc Họ Nguyễn miền Bắc" được chỉ định là UV BCH TƯ, Phó chủ tịch BCH TƯ Hội người họ Nguyễn Việt Nam.

Chúc Đại hội trù bị thành công và chúc hai ông Nguyễn Xuân Thụy, Nguyễn Hữu Kúc nhiệt tình công tác của Hội trong vai trò mới của mình.

Hà Nội, ngày 02/11/2019

TM Hội- Chủ tịch

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh
Thông báo hoạt động