Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 31/10/2019

Ngày đăng: 31/10/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 31/10/2019

Nội dung:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 31/10/2019

Hôm nay ngày 31 tháng 10 đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa Hội người họ Nguyễn Việt Nam với Tổ chức "Ban liên lạc Họ Nguyễn miền Bắc" để bàn việc hợp nhất giữa hai Tổ chức này nhằm tạo nên sức mạnh của Họ Nguyễn Việt Nam tại nhà riêng của ông Nguyễn Hữu Kúc số 20 lô B5 Nguyễn Cảnh Dị, đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Phía Hội người họ Nguyễn Việt Nam gồm có: Ông Nguyễn Văn Kiệm Chủ Tịch Hội, ông Nguyễn Ngọc Nguyên – phó chủ tịch, ông Nguyễn Khắc Long – UV BCH TƯ Hội.

Phía Tổ chức "Ban liên lạc Họ Nguyễn miền Bắc"có Ông Nguyễn Hữu Kúc là đại diện cho dòng họ Nguyễn Công tính Chính chi,họ Nguyễn Gốc Quý Hương Gia Miêu Ngoại Trang - Trưởng Ban tư vấn của Tổ chức, anh Nguyễn Hữu Minh là Hội trưởng của Tổ chức, anh Nguyễn Thanh Sơn là Hội phó phụ trách truyền thông của Tổ chức.

Hai bên đã thống nhất đánh giá Hội người họ Nguyễn Việt Nam là tổ chức duy nhất của họ Nguyễn Việt Nam đã có nhiều công lao trong tạo dựng uy thế cho họ Nguyễn Việt Nam và đã được các tổ chức xã hội và dòng họ khác công nhận. Bên Tổ chức "Ban liên lạc Họ Nguyễn miền Bắc" đã có nhiều công trong việc truyền bá và thu hút các thành viên họ Nguyễn Việt Nam thành một Tổ chức lớn mạnh với các công nghệ hiện đại mà tuổi trẻ họ Nguyễn đã có được.

Hai bên đã thống nhất rằng hai tổ chức đều có một mục đích cao cả là “VÌ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM” không có sự vụ lợi riêng tư nào. Việc hợp nhất gữa hai Tổ chức này sẽ tạo nên sức mạnh của họ Nguyễn Việt Nam để thực hiện những nhiệm vụ cao cả mà họ Nguyễn Việt Nam đang mong chờ.

Quá trình hợp nhất này sẽ sớm được thực hiện và sẽ diễn ra tại Đại hội của Hội người họ Nguyễn Việt Nam cùng với Tổ chức trên. Các tiêu chí của Tổ chức họ Nguyễn Việt Nam mới cũng sẽ được quyết định trong Đại hội này.

Trước khi hợp nhất sẽ là sự hợp tác giữa các bên, ông Nguyễn Hữu Kúc, anh Nguyễn Thanh Sơn và anh Nguyễn Hữu Minh sẽ tham gia là thành viên cao cấp của Hội người họ Nguyễn Việt Nam, và tiến tới anh Nguyễn Thanh sơn sẽ tham gia ban quản trị của các trang Web và facebook của Hội.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong bầu không khí vui vẻ thấm trình đoàn kết, chân tình.

Một số hình ảnh của cuộc gặp mặt

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh