Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2020-2024

Ngày đăng: 27/11/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO VỀ  ĐẠI HỘI  ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN VIỆT NAM  NHIỆM KỲ II 2020-2024

 

Nội dung:

BCH HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM ra thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc HỌ NGUYỄN VIỆT NAM nhiệm kỳ II 2020-2024.

 

Thời gian: 8 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2019 

Địa điểm: Trung tâm văn hóa kinh Bắc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chương trình Đại hội:

7 giờ 30 - 8giờ 30: Đón tiếp đại biểu và văn nghệ chào mừng Đại hội.

8 giờ 30 đến 9 giờ 15 :  Chào cờ, Họ Nguyễn ca.

9 giờ 15 đến 9 giờ 30: Giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn. Tuyên bố lý do

9 giờ 30 đến 11 giờ 30Chương trình Đại hội

- Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2024

- Tham luận:

+ Tự hào họ Nguyễn chúng ta

+ Tuổi trẻ với họ Nguyễn Việt Nam

+ Họ Nguyễn Gia Miêu

- Công bố về LOGO, cờ và sự đổi tên gọi từ Hội người họ Nguyễn Việt Nam sang HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

- Trình bày về Điều lệ thay đổi

- Phát biểu của Đại biểu

- Bầu BCH TƯ Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam nhiệm kỳ II 2020-2024

- Ra mắt BCH TƯ Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam mới

- Giải lao, văn nghệ, BCH TƯ mới họp kín bầu Chủ tịch, Thường vụ TƯ và Tổng thư ký

- Công bố kết quả bầu Chủ tịch, Thường vụ TƯ và Tổng thư ký nhiệm kỳ II 2020-2024.

- Phát biểu nhậm chức của Chủ tịch BCH TƯ Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam nhiệm kỳ II 2020-2024.

11giờ 30 đến 12 giờ: Chụp ảnh lưu niệm.

12 giờ: Trân trọng kính mời các Quí vị đại biểu dùng cơm thân mật.

Vậy BCH HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM ra thông báo này để toàn thể Hội viên và những người họ Nguyễn Việt Nam được biết.

Hà Nội, ngày 27/11/2019

T/M HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

 Chủ tịch

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh