Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY 3/8/2020

Ngày đăng: 03/08/2020
Tóm tắt:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY 3/8/2020

Nội dung:

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ THỜ NGÀY 3/8/2020

Khuôn viên Nhà thờ đã thành một mặt bằng đồng nhất và bắt đầu đổ “bây”. Ngày mai mặt bằng sẽ chuyển sang giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn Nhà đầu tư và các công nhân xây dựng.

Chúc mọi sự an lành!

Chúc cho công cuộc xây dựng Nhà thờ thành công!

  Hà Nội, ngày 3/8/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh