Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

Ngày đăng: 15/10/2019
Tóm tắt:

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II -

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Nội dung:

Công tác thi đua khen thưởng: Đây là việc làm nhằm động viên kích lệ và tri ân những người có công và tâm đức với họ Nguyễn Việt Nam, với hoạt động của Hội.

Hàng năm Hội trong những dịp lễ tổ chức lễ tổng kết hoạt động của Hội, Hội đều tuyên dương công đức những người con họ Nguyễn và các tổ chức xã hội đã có công đóng góp cho Hội bằng những biểu tượng tri ân công đức, bảng vàng công đức, bằng khen. Nghị quyết của BCH trung ương Hội đã đưa ra tiêu chí rõ ràng cho việc cấp những biểu tượng công đức và bằng khen này. Trong 5 năm kể từ ngày thành lập đã có 2 tập thể, 37 cá nhân được tặng Bằng khen, hàng chục người được tặng biểu tượng và bảng vàng tri ân công đức.

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh