Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN TỚI LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ Bắc Ninh NGÀY  15/8/2020

Ngày đăng: 30/07/2020
Tóm tắt:

TIẾN TỚI LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ Bắc Ninh NGÀY  15/8/2020

Nội dung:

Hôm nay ngày 30/7/2020 HĐHNVN do  – Ts. Nguyễn Văn Kiệm - Chủ tịch HĐ cùng ông Nguyễn Ngọc Nguyên phó Chủ tịch HĐ đã tới tư gia Ban tư vấn của HĐ để báo cáo tình hình hoạt động của HĐ trong thời gian qua, lĩnh hội những ý kiến đóng góp của Ban tư vấn và trực tiếp mời Ban tư vấn tới dự lễ khởi công xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh vào ngày 15/8/2020.

Tại đây HĐ đã được nghe những lời khuyên, chỉ dẫn thật thân tình. HĐ rất xúc động khi thấy các vị lão thành cách mạng tuy tuổi cao sức khở yếu nhưng rất minh mẫn và đón tiếp đoàn rất ân cần. Có cụ đã nhận lời, có cụ do tuổi già do sức khỏe không tới dự được đã chúc mừng buổi lễ thành công.

Với những tấm lòng đó là nguồn động viên cho HĐ và cho công cuộc xây dựng thành công Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam.

 HĐHNVN trân trọng cảm ơn sự quan tâm này của Ban tư vấn.

 Kính chúc các cụ các ông trong Ban tư vấn mạnh khỏe, hạnh phúc!

Hà Nội, ngày 30/7/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh