Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIN BUỒN

Ngày đăng: 05/05/2020
Tóm tắt:

TIN BUỒN

Nội dung:

TIN BUỒN

Được tin mẹ ông Nguyễn Văn Bình – UVBCHTW HĐHNVN – Tổng thư ký Hội về hai năm mươi do tuổi già. Chiều nay HĐHNVN đã tới tư gia kính viếng linh hồn cụ.

Vòng hoa của đoàn ghi dòng chữ: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM KÍNH VIẾNG

Đoàn đữ được gia đình đón tiếp chân tình và đầy xúc động

Hà Nội, ngày 5/5/2020

   Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh