Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN TỚI LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ Bắc Ninh NGÀY  15/8/2020

Ngày đăng: 23/07/2020
Tóm tắt:

TIẾN TỚI LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ Bắc Ninh NGÀY  15/8/2020

Nội dung:

Hôm nay 23/7/2020 Chủ tịch HĐHNVN – Ts. Nguyễn Văn Kiệm đã đến văn phòng của Thương tướng - Viện Sỹ Nguyễn Huy Hiệu – Nguyên UV BCH TƯ ĐCSVN, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang gửi giấy mời Thượng tướng tới dự lễ khởi công xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh vào ngày 15/8/2020.

Thượng tướng - Viện sỹ đã vui vẻ nhận lời và sẽ mang lẵng hoa tới chúc mừng ngày Lễ.

Đây là vinh dự lớn cho họ Nguyễn chúng ta và là nguồn động viên cho công cuộc xây dựng thành công Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam.

 HĐHNVN trân trọng cảm ơn sự quan tâm này.

 Kính chúc thượng tướng – Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu khỏe, hạnh phúc!

Hà Nội, ngày 23/7/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm


Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh