Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM TỪ NGÀY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT (2014-2019) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2020-2024 PHẦN THỨ NHẤT: BÁO CÁO TỔNG KẾT

Ngày đăng: 07/11/2019
Tóm tắt:

III. những thành tích Hội họ Nguyễn việt Nam đã làm được trong nhiệm kỳ 2014-2019

Nội dung:

1. Công tác nhớ về cội nguồn và những người có công với nước

Nhớ về cội nguồn, mùa xuân hàng năm Hội người họ Nguyễn Việt Nam tổ chức đi dâng hương, lễ Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch; Dâng hương lễ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, Quốc mẫu Âu Cơ và Vua Hùng, vào ngày mồng 6 tháng 3 âm lịch; Dâng hương lễ Đức Thánh Tản Viên - Nguyễn Tuấn vào ngày 14 hoặc 15 tháng Giêng âm lịch

Với những người con làm rạng danh họ Nguyễn như Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Hội đã tổ chức đi lễ trong những ngày kỷ niệm ngày sinh ở những nơi có đền thờ hoặc quê hương.

Một số hình ảnh của các buổi đi lễ

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh