Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

NHÀ VĂN DIỆU ÂN THĂM VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 08/01/2020
Tóm tắt:

NHÀ VĂN DIỆU ÂN THĂM VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

Hôm nay ngày 8/01/2020, nhà văn Diệu Ân đã đến thăm văn phòng trung ương Hội ddoonghf họ Nguyễn Việt Nam và trao tặng cho Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam nhiều tác phẩm của nhà văn viết về các Danh nhân họ Nguyễn như tác phẩm “Vạn dặm một cuộc đời” viết về ông Nguyễn Song Tùng, hay tác phẩm “ Người Đại biểu của dân” viết về bà Nguyễn Thị Hoài Thu...

Cuộc đón tiếp diễn ra cởi mở và chân thành, Nhà văn cũng được Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam tặng lại cuốn “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” do NXB Hồng Đức xuất bản năm 2018 và cuốn: “Di sản văn hóa dòng họ- Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt Nam” do NXB Hồng Đức tái bản năm 2019 cùng của tác giả Ts. Nguyễn Văn Kiệm

  

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh